Preaload Image

تخفیف برای ثبت نام بصورت گروهی

شرایط استفاده: تعداد متقاضیان باید بیش از 5 نفر بوده و در صورت انصراف یکی از نفرات، تخفیف گروهی همراهان ایشان لغو شده و تخفیف خود متقاضی نیز صفر می شود.

%5

تخفیف برای دانشجویان برتر

شرایط استفاده: دانشجوی برتر هر کلاس حداکثر تا 6 ماه بعد از اتمام کلاس برای دوره بعدی (فقط در یک کلاس) می تواند از این تخفیف استفاده نماید.

%20

تخفیف اخذکنندگان مدارک بین المللی

شرایط استفاده: آن دسته از دانشجویانی که پس از گذراندن دوره ها در دوسنت موفق به اخذ مدرک بین المللی می شوند برای ثبت نام در دوده بعدی (فقط در یک کلاس) می توانند از این تخفیف استفاده نمایند.

%50

شرایط اقساط

دانشجویان محترم می توانند شهریه دوره های مورد نظر خود را با ارائه چک بانکی بصورت اقساط نیز پرداخت نمایند که در این صورت دیگر شامل تخفیفات ذکر شده نمی باشند و جهت اطلاعات بیشتر از شرایط تقسیط می توانند با واحد آموزش تماس حاصل فرمایند.

تذکر

هیچکدام از موارد تخفیف قابل تجمیع با یکدیگر نمی باشند، لذا در صورتی که در دوره ای متقاضی شرایط استفاده از چندین نوع تخفیف را داشته باشد فقط یک مورد از تخفیف ها برای او ثبت و سایر موارد حذف خواهد شد.