ورود عضویت
منو
راهنمای صفحات
دوره های پیش رو
متخصص تجربه کاربری
تجربه کاربری
استاد
علیرضا نیکوکار
تعداد ساعت
ساعت
تعداد جلسات
0
ساعت برگزاری
روزهای هفته
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
قیمت این دوره
6,804,000
تومان
کلاس در تاریخ شروع می شود.
سئوی وردپرس
بازاریابی آنلاین
استاد
علیرضا حمداللهی
تعداد ساعت
6 ساعت
تعداد جلسات
2
ساعت برگزاری
شنبه ها 17:30 الی 20:30 یکشنبه ها 17:30 الی 20:30
روزهای هفته
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
قیمت این دوره
0
تومان
کلاس در تاریخ 1399/03/24 شروع می شود.
نگاه کلی به سیستم های RESTful
برنامه نویسی
استاد
پویا مرادیان
تعداد ساعت
ساعت
تعداد جلسات
0
ساعت برگزاری
روزهای هفته
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
قیمت این دوره
160,000
تومان
کلاس در تاریخ شروع می شود.