Preaload Image

نمونه مدرک آکادمی دوسنت

شرکت فناوری اطلاعات دوسِنت یکی از مجموعه های فعال در حوزه آموزشی است که در زمینه ی آموزش مهندسی شبکه فعالیت خود را آغاز نمود. این مجموعه مفتخر است که از اساتید بسیار حرفه ای و با تجربه در زمینه آموزش بهره جسته و با ارئه ی مشاوره آموزشی به دانش آموختگان ، آنها را به صورت هدفمند به سمت علاقه مندی هایشان رهنمون می سازد.