تقویم آموزشی

زمانبندی و هزینه دوره های آموزشی

شهریه(تومان) مدت(ساعت) زمانبندی تاریخ شروع مدرس نام درس دوره
420.000 16 پنج شنبه ها 97/07/19 اساتید گروه UX Fundamentals UX
1.300.000 25 چهرشنبه ها؛ 15 الی 20 97/06/30 شیرین شمس User Research
150.000 8 پنجشنبه اساتید گروه UX Gamification
6.200.000 150 جمعه ها؛ 14 الی 20 97/09/23 اساتید گروه UX Specialist
3.100.000 75 جمعه ها؛ 14 الی 20 97/08/25 اساتید گروه UI Design Essentials
شهریه(تومان) مدت(ساعت) زمانبندی تاریخ شروع مدرس نام درس دوره
800.000 21 سه‌شنبه‌ 97/09/20 مرتضی احدی سئو وردپرس SEO
2.600.000 50 پنج‌شنبه 97/10/27 محمد مهدی حیدرنیا هک رشد سئو
شهریه(تومان) مدت(ساعت) زمانبندی تاریخ شروع مدرس نام درس دوره
130.000 30 شنبه و دوشنبه ها؛ 10 الی 13 97/09/10 اساتید گروه Network+ CISCO
130.000 30 یکشنبه و سه شنبه ها؛ 14 الی 17 97/09/11 اساتید گروه Network+
900.000 50 شنبه و دوشنبه ها؛ 17:30 الی 20:30 97/09/05 اساتید گروه CCNA R&S
شهریه(تومان) طول دوره زمانبندی تاریخ شروع مدرس نام درس
580.000 ساعت 40 شنبه و چهارشنبه‌ها 97/09/10 پوریا کاظمیه اندروید استودیو
350.000 ساعت 20 یک‌شنبه‌ها؛ 9:00 الی 13:00 97/09/25 زهرا داوودی آموزش HTML/CSS
350.000 ساعت 20 یک‌شنبه‌ها؛ 14:00 الی 18:00 97/09/25 زهرا داوودی آموزش HTML/CSS
شهریه(تومان) مدت(ساعت) زمانبندی تاریخ شروع مدرس نام درس دوره
3.100.000 70 پنجشنبه ها؛ 8:30 الی 13:30 97/07/26 مهندس مستمع SEC 401 & 504 SANS

دوره مورد نظر خود را پیشنهاد دهید.