Preaload Image
دوره آموزشینام استادنوع رویدادتاریخ شروعروزساعتمدت دوره (ساعت)هزینه (تومان)لینک ثبت نام
UX Specialist
علیرضا نیکوکار، علی بابایی
شیرین شمس
دوره25 مهر ماه 98پنجشنبه14 الی 19150 ساعت5,200,000ثبت‌نام
معماری اطلاعات در تجربه کاربریشیرین شمسکارگاه26 مهر 98جمعه10 الی 188 ساعت520,000ثبت‌نام
دوره آموزشینام استادنوع رویدادتاریخ شروعروزساعتمدت دوره (ساعت)هزینه (تومان)لینک ثبت نام
کارگاه تفکر طراحیفائزه بهمنیکارگاه2 آبان 98پنجشنبه14 الی 195 ساعت390,000ثبت‌نام
Agileعلیرضا نیکوکارعصرانه21 آبان 98سه شنبه18 الی 202 ساعت40,000ثبت‌نام
Adobe XDعلیرضا نیکوکارکارگاه26 آبان 98یکشنبه14 الی 206 ساعت240,000ثبت‌نام
information designعلیرضا نیکوکارعصرانه28 آبان 98سه شنبه18 الی 202 ساعت40,000ثبت‌نام
طراحی سایت با وردپرسدانیال گرامیدوره30 آبان 98پنجشنبه14 الی 2030 ساعت750,000ثبت‌نام
5 تکنیک مدرن و قطعی لینک سازی خارجی 2019محمدمهدی حیدرنیاوبینار30 آبان 98پنجشنبه15 الی 194 ساعت80,000ثبت‌نام
دوره آموزشینام استادنوع رویدادتاریخ شروعروزساعتمدت دوره (ساعت)هزینه (تومان)لینک ثبت نام
Product Managementعلیرضا نیکوکاردوره2 آذر 98شنبه و یکشنبه14 الی 20250 ساعتثبت‌نام
CCNA15 آذر 98جمعه9 الی 14
معماری اطلاعات در تجربه کاربریشیرین شمسکارگاه15 آذر 98پنج‌شنبه9 الی 1910 ساعت520,000ثبت‌نام
VIDفائزه بهمنیعصرانه24 آذر 98یکشنبه18 الی 202 ساعت40,000ثبت‌نام
UX Foundationفائزه بهمنیدوره28 آذر 98پنج‌شنبه9 الی 1340 ساعت1,350,000ثبت‌نام
دوره مقدماتی Agile به همراه آموزش متد Scrumعلیرضا نیکوکاردوره30 آذر 98شنبه17 الی 2140 ساعت800,000ثبت‌نام
دوره آموزشینام استادنوع رویدادتاریخ شروعروزساعتمدت دوره (ساعت)هزینه (تومان)لینک ثبت نام
Visual Interfaceفائزه بهمنیدوره1 دی 98یکشنبه16 الی 2050 ساعتثبت‌نام
User Researchشیرین شمسعصرانه3 دی 98سه شنبه18 الی 202 ساعت40,000ثبت‌نام
UX Techniqueفائزه بهمنیدوره5 دی 98پنج‌شنبه14 الی 1950 ساعتثبت‌نام
Guerrilla Research & Evaluationعلیرضا نیکوکارعصرانه10 دی 98سه شنبه18 الی 202 ساعت40,000ثبت‌نام
Figmaعلیرضا نیکوکارکارگاه27 دی 98جمعه14 الی 206 ساعت240,000ثبت‌نام
Hotjarفائزه بهمنیعصرانه17 دی 98سه شنبه18 الی 202 ساعت40,000ثبت‌نام
تحقیقات کاربر در تجربه کاربری (User Research)شیرین شمسدوره19 دی 98پنجشنبه9 الی 1425 ساعت1,300,000ثبت‌نام
Design Concept for IOTمحسن نجفیعصرانه24 دی 98سه شنبه18 الی 202 ساعت40,000ثبت‌نام
UX Managementعلیرضا نیکوکاردوره25 دی 98چهارشنبه16 الی 2016 ساعت2,200,000ثبت‌نام
دوره آموزشینام استادنوع رویدادتاریخ شروعروزساعتمدت دوره (ساعت)هزینه (تومان)لینک ثبت نام
information designعلیرضا نیکوکارعصرانه1 بهمن 98سه شنبه18:00 الی 20:002 ساعت40.000ثبت‌نام
UX Writtingشیرین شمسکارگاه3 بهمن 98پنجشنبه15:00الی19:004 ساعت190.000ثبت‌نام
دوره مقدماتی تست نفوذ با رویکرد شبکهمحمدرضا مستمعدوره18 بهمن 98جمعه14:00 الی 20:00100 ساعت8.200.000ثبت‌نام
Balsamiqفائزه بهمنیعصرانه20 بهمن 98یکشنبه18:00 الی 20:001/5 ساعت40.000ثبت‌نام
Gamification in UXمحسن نجفیدوره28 بهمن 98دوشنبه17:00 الی 21:0020 ساعت620.000ثبت‌نام
Soft Warp Postureفائزه بهمنیعصرانه29بهمن 98سه شنبه18:00 الی 20:002 ساعت40.000ثبت‌نام
دوره آموزشینام استادنوع رویدادتاریخ شروعروزساعتمدت دوره (ساعت)هزینه (تومان)لینک ثبت نام
UI Designعلیرضا نیکوکاردوره1 اسفند 98پنجشنبه، جمعه9:00 الی 19:00602.900.000ثبت‌نام
UX Evaluationشیرین شمسدوره1 اسفند 98پنج شنبه9:00 الی 14:00351.300.000ثبت‌نام
وبینار پنج تکنیک مدرن و قطعی لینک سازی خارجیمحمد مهدی حیدرنیاوبینار1 اسفند 98پنج شنبه14:00 الی 18:00450.000ثبت‌نام
Measuring UXعلیرضا نیکوکارعصرانه6 اسفند 98سه شنبه18:00 الی 20:00240.000ثبت‌نام
seo specialistمحمدمهدی حیدرنیا، علیرضا حمداللهی، محمدمهدی بحرینیدوره8 اسفند 98پنج شنبه14:00 الی 20:00483.900.000ثبت‌نام
information designعلیرضا نیکوکارکارگاه9 اسفند 98پنجشنبه9:00 الی 19:0010520.000ثبت‌نام
VR & ARعلیرضا نیکوکارعصرانه13 اسفند 98سه شنبه18:00 الی 20:00240.000ثبت‌نام
User Experience Techniquesفائزه بهمنیدوره15 اسفند 98پنج شنبه9:00 الی 13:00502.500.000ثبت‌نام
Heuristic Evaluationفائزه بهمنیکارگاه16 اسفند 98جمعه9:00 الی 14:005 ساعت520.000ثبت‌نام
کارگاه آموزش Google Analyticsعلیرضا حمداللهیوبینار19 اسفند 98دوشنبه14:00 الی 19:005 ساعت80.000ثبت‌نام
کارگاه معماری اطلاعات در UXشیرین شمسوبینار22و 23 اسفند 98پنجشنبه و جمعه9:00 الی 14:0010 ساعت380.000ثبت‌نام
کارگاه UX Writing
شیرین شمسوبینار22 اسفند 98پنجشنبه14:30 الی 19:305 ساعت120.000ثبت‌نام
کارگاه آموزش Google Tag Manager
علیرضا حمداللهی27 اسفند 98سه شنبه14:00 الی 19:005 ساعتثبت‌نام
مفاهیم و پیاده سازی RESTful APIها با استفاده از ASP.NET Core 3 و C# 8پویا مرادیانوبینار27 و 28 اسفند 98سه شنبه و چهارشنبه14:00 الی 19:0010 ساعت380.000ثبت‌نام