تقویم آموزشی

تقویم آموزشی آکادمی دوسنت

شهریه دوره به تومان مدت (ساعت) زمانبندی دوره تاریخ شروع نام استاد نام درس دوره
320.000 30 روزهای زوج 16 الی 20 Network+ CISCO
1200.000
800.000
60 چهارشنبه 17 الی 21 3 بهمن 96 مهندس میثم حسینی CCNA (R & S)
700.000 60 یکشنبه – سه شنبه 16 الی 20 CCNA Security
2.200.000 60 یکشنبه – سه شنبه 16 الی 20 CCNA Data Center
3.200.000 80 یکشنبه – سه شنبه 16 الی 20 CCNP Security
----- 80 یکشنبه – سه شنبه 16 الی 20 CCNP Data Center Nexus
----- 40 یکشنبه – سه شنبه 16 الی 20 CCNP Data Center SAN.VCS
2.500.000 100 پنجشنبه 8 الی 12 CCNP Pack
شهریه دوره به تومان مدت (ساعات) زمانبندی دوره تاریخ شروع نام درس نام درس دوره
420.000 10 چهارشنبه 17 الی 21
پنج شنبه 14 الی 20
1396/10/13
1396/10/14
مهندس میلاد مهرآرام UX Fundamentals UX
600.000 14 پنجشنبه 9 الی 16
پنجشنبه 9 الی 16
1396/10/28
1396/11/5
مهندس علیرضا نیکوکار UX Design
تماس بگیرید 100 1397/02/00 مهندس علیرضا نیکوکار UX Specialist
430.000 8 پنج شنبه 9 الی 17 1396/11/26 مهندس علیرضا نیکوکار UX Gamification
650.000 10 پنج شنبه 9 الی 19 1396/12/03 مهندس علیرضا نیکوکار Lean UX
شهریه دوره به تومان مدت (ساعات) زمانبندی دوره تاریخ شروع نام درس نام درس دوره
700.000 40 یکشنبه 17 الی 20
سه شنبه 17 الی 20
1396/11/15 مهندس آرمین پور دوره طراحی سایت مقدماتی و متوسط PHP
شهریه دوره به تومان مدت (ساعت) زمانبندی دوره تاریخ شروع نام استاد نام درس دوره
4.500.000 100 پنجشنبه جمعه SEC 503&511 SANS
3.100.000 70 پنجشنبه جمعه SEC 401&504
3.600.000 80 ----- SEC 542&642
2.300.000 50 ----- SEC 560

دوره مورد نظر خود را پیشنهاد دهید.