Preaload Image
۱۵
بهمن
screamong
Screaming frog
۶:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ
علیرضا حمداللهی

اطلاعات دورهمی نام دورهمی: تحلیل تکنیکال سئو با Screaming frog طول دوره:  2 ساعت نرم افزار Screaming frog یک Crawler هوشمند است که با...

۲۶
شهریور
designsystem.site
دیزاین سیستم
۶:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ
علیرضا نیکوکار

اطلاعات دورهمی نام دورهمی:  آشنایی با دیزاین سیستم طول دوره:  2 ساعت اگر در حوزه UI/UX  کار می‌کنید حتماً در مورد دیزاین سیستم مطالبی...

۱۰
دی
Guerrilla Research & Evaluation
۶:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

اطلاعات دورهمی نام دورهمی: آشنایی با Guerrilla Research & Evaluation طول دوره:  2 ساعت در پاره‌ای مواقع در پژوهش و ارزیابی محصول، زمان و یا دسترسی...

۱۷
دی
Web
Hotjar
۶:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ

اطلاعات دورهمی نام دورهمی: آشنایی با Guerrilla Research & Evaluation طول دوره:  2 ساعت یکی از مهمترین مراحل در فرآیند Human-Centered Design، ارزیابی نرم افزارهای تولید...

۲۴
دی
IOT-01
Design Concept for IOT
۶:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ
محسن نجفی

اطلاعات دورهمی نام دورهمی: عصرانه مفهوم طراحی برای اینترنت اشیا (IOT) طول دوره: 2 ساعت بسته به این که شما از کدام نوع طراحان هستید،...

۰۱
بهمن
information design
۶:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ
علیرضا نیکوکار

اطلاعات دورهمی نام دورهمی: عصرانه Information Design و طراحی داشبورد طول دوره:  2 ساعت محتوا و به خصوص اطلاعات در شکل‌دهی به تجربه کاربری...

۲۲
شهریور
آشنایی با هک رشد سئو
آشنایی با هک رشد سئو
۴:۳۰ ب.ظ - ۶:۳۰ ب.ظ
مجتمع نوآوری و فناوری الزهرا (س)

چقدر از تخصص سئو می دانید؟ چیزی در مورد هک رشد شنیده اید؟ درمورد بازارکاری اینطور تخصص ها تحقیق کرده اید؟ در مورد شرایط...

۰۳
دی
Web
آشنایی با تحقیقات تجربه کاربری
۶:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ
شیرین شمس

اطلاعات دورهمی نام دورهمی: آشنایی با User Research طول دوره:  2 ساعت آکادمی دوسنت تا به حال 12 عصرانه در زمینه‌های مختلف تجربه کاربری و...

۱۲
شهریور
بازی سازی در تجربه کاربری
Gamification in UX
۶:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ
آکادمی دوسنت

اطلاعات دورهمی نام دورهمی:  Gamification in UX طول دوره:  2 ساعت در دهمین عصرانه تجربه کاربری آکادمی دوسنت قرار است در مورد یکی از...

۰۵
شهریور
طراحی تعاملی
طراحی تعاملی
۶:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ
آکادمی دوسنت

اطلاعات دورهمی نام دورهمی:  طراحی تعاملی طول دوره:  2 ساعت یک عصر دیگر قرار است دور هم جمع شویم و در یک رویداد تعاملی، درباره...

۲۱
آبان
Web
Agile+Scrum
۶:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ
علیرضا نیکوکار

اطلاعات دورهمی نام دورهمی: آشنایی با Agile+Scrum طول دوره:  2 ساعت در دوازدهمین عصرانه تجربه کاربری قرار است با مفاهیم چابکی و چارچوب اسکرام با...

۲۳
مهر
lean-ux-event2.web
آشنایی با Lean UX
۶:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ
علیرضا نیکوکار

اطلاعات دورهمی نام دورهمی: آشنایی با Lean UX طول دوره:  2 ساعت در دوازدهمین عصرانه تجربه کاربری قرار است از تجربیاتمان در تجربه کاربری...

۲۴
آذر
Web
Visual Interface Design (طراحی محصولات بصری)
۶:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ
فائزه بهمنی

اطلاعات دورهمی نام دورهمی: آشنایی با طراحی محصولات بصری طول دوره:  2 ساعت طراحی یک نرم افزار خوب، علاوه بر نیاز به شناخت کاربران و...